[:en]Huur informatie[:nl]Huur informatie[:]

[:en][vc_row css=”.vc_custom_1509872169270{padding-top: 75px !important;}”][vc_column][maintitle heading=”2″ position=”center” first_title=”Rent information” second_title=””][vc_column_text]

More information about renting the property on Koningsbeltweg 52 in Almere

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][single_property_faq toggle_status=”open” toggle_title=”Price”]Distribution space: € 50.00 per m² per year, excluding VAT.
Office space: € 90.00 per m² per year, excluding VAT.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Rent Term”]The rent term is 5 (five) years with a subsequent extension period of 5 (five) years.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Payment “]The rent has to be paid in advance every quarter.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Rental agreement”]Rental agreement based on standard rental agreement of the landlord.
Which is based on the standard model of the Council for Real Estate (ROZ), the model used by the landlord.[/single_property_faq][/vc_column][vc_column width=”1/2″][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Bank guarantee “]A bank guarantee to the value of three months rent and service costs, to be increased with VAT.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Acceptance “]This will go into consolation.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Service costs”]Service costs can be agreed upon.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”VAT charges “]The starting point is VAT-taxed rental, therefore all amounts must be increased by the statutory turnover tax. If the tenant does not meet the 90% criterion, there will automatically be a turnover tax exempted rental. In that case the agreed basic rental price, excluding sales tax, will be increased in such a way that the financial loss incurred by the landlord is compensated.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Indexing”]Indexing takes place annually on the basis of the price index figure according to the consumer price index (CPI), CPI series – all households (based on the most recent base year), published by the Central Bureau for Statistics (CBS).[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Particularities”]The listed information is of a general nature and is no more than an invitation to enter into negotiations. No rights can be derived from the contents of this information. Seller / Landlord explicitly reserves the right of award.[/single_property_faq][/vc_column][/vc_row][:nl][vc_row css=”.vc_custom_1509872169270{padding-top: 75px !important;}”][vc_column][maintitle heading=”2″ position=”center” first_title=”Huur informatie” second_title=””][vc_column_text]

Meer informatie over het huren van de Koningsbeltweg 52 te Almere

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][single_property_faq toggle_status=”open” toggle_title=”Huurprijs”]Bedrijfshal: € 50,00 per m² per jaar, exclusief BTW.
Kantoorruimte: € 90,00 per m² per jaar, exclusief BTW.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Huurtermijn”]De huurtermijn is 5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Huurbetaling”]De huur dient per kwartaal vooruit te worden betaald.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Huurcontract”]Huurovereenkomst op basis van standaard huurovereenkomst verhuurder welke is gebaseerd op het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model welke verhuurder hanteert.[/single_property_faq][/vc_column][vc_column width=”1/2″][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Zekerheidstelling”]Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Aanvaarding”]Dit zal in overleg gaan[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Servicekosten”]Servicekosten zijn nader overeen te komen.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”BTW-heffing “]Het uitgangspunt is BTW-belaste verhuur, derhalve dienen alle bedragen te worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Indien huurder niet aan het 90%-criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van een omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Indexering”]Indexering gebeurt jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI), reeks CPI- alle huishoudens (op basis van het meest recente basisjaar), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).[/single_property_faq][single_property_faq toggle_status=”closed” toggle_title=”Bijzonderheden”]De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper/Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht van gunning voor.[/single_property_faq][/vc_column][/vc_row][:]