Huur informatie

Meer informatie over het huren van de Koningsbeltweg 52 te Almere

Bedrijfshal: € 50,00 per m² per jaar, exclusief BTW.
Kantoorruimte: € 90,00 per m² per jaar, exclusief BTW.

De huurtermijn is 5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

De huur dient per kwartaal vooruit te worden betaald.

Huurovereenkomst op basis van standaard huurovereenkomst verhuurder welke is gebaseerd op het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model welke verhuurder hanteert.

Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Dit zal in overleg gaan

Servicekosten zijn nader overeen te komen.

Het uitgangspunt is BTW-belaste verhuur, derhalve dienen alle bedragen te worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Indien huurder niet aan het 90%-criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van een omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Indexering gebeurt jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI), reeks CPI- alle huishoudens (op basis van het meest recente basisjaar), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper/Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht van gunning voor.