Bedrijfshal Almere distributiecentrum
Location, Real Estate

[:en]Distributie center Almere (Flevoland)[:nl]Distributiecentrum Almere (Flevoland)[:]

[:en]

Building of 6,000+ m² that its made for distribution purposes.

This business park in Almere, serving as an important connecting route between Amsterdam – Hamburg – Ruhr area. And has been generously set up with lots of green space and a new infrastructure. The distribution center is located on business park “Sallandsekant”, a location suitable for wholesale and logistic purposes. As a logistics area, Sallandsekant has a particularly high-quality appearance. In short, a top logistics location that scores highly on the applicable criteria for logistics and distribution.

Accessibility 
The accessibility by car is good via the A6 motorway, exit S104. Distances to the distribution center:

 • Schiphol Airport 46 km.
 • Port of Rotterdam 110 km.
 • Port of Antwerpen 150 km.
 • Ruhr area 200 km.
 • Port of Hamburg 440 km.
Distribution center including office spaces

The distribution center consists of an extensive office space at the front (approx. 1,000 m2). This office space can be flexibly arranged. In addition, this object has an extensive staff restaurant.

The building is equipped with an extensive security system and behind the office section is a spacious 7-meter-high distribution hall which is divided into several compartments.

State of delivery

The distribution center is designed according to the latest wishes and requirements of the user and therefore has a very complete finishing level. The property is equipped with:

Office

 • Existing data network;
 • Pantry;
 • Existing layout with light partition walls;
 • Toilets;
 • Fiber optic connection;
 • Fully equipped staff restaurant;
 • Server room;
 • Mechanical ventilation;
 • Sun protection on the outside;
 • Reception on the first floor;
 • Carpeting;

Distribution hall

 • Free height of 7.6 meters;
 • Maximum floor load 4,500 kg per m2;
 • Heating distribution hall through heaters;
 • Alarm installation;
 • 13 Electrically operated overhead doors;
 • Bathroom facilities;
 • Fire alarm installation;
 • Lockable fencing around the property;
 • Power current;
 • Ventilation hatches;
 • Fencing with electric roller gate.

 

Floor surface

 • 5.130 m2 distribution hall
 • 1.100 m2 office space

[:nl]

Gebouw van  6.000+ m² dat zich uitstekend leent voor distributiedoeleinden.

Dit bedrijventerrein in Almere dat dient als belangrijke verbindingsader tussen Amsterdam – Hamburg – Ruhrgebied is royaal opgezet met veel groen en een nieuwe infrastructuur. Het distributiecentrum is gelegen op bedrijventerrein “Sallandsekant”, een locatie geschikt voor groothandel en logistieke doeleinden. Als logistiek terrein heeft Sallandsekant een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Kortom, een logistieke toplocatie die hoog scoort op de geldende criteria voor logistiek en distributie.

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid per auto is goed via de Rijksweg A6, afslag S104. Afstanden tot het distributiecentrum:

 • Schiphol 46 km.
 • Haven Rotterdam 110 km.
 • Haven Antwerpen 150 km.
 • Ruhrgebied 200 km.
 • Haven Hamburg 440 km.
Distributiecentrum inclusief kantoorruimtes

Het distributiecentrum bestaat uit een uitgebreide kantoorruimte aan de voorkant (ca. 1.000 m2). Deze kantoorruimte is flexibel in te delen. Daarnaast heeft dit object een uitgebreide kantine.

Het gebouw is voorzien van een uitgebreide beveiligingsinstallatie en achter de kantorensectie is een ruim 7 meter hoge bedrijfsruimte gelegen welke is opgedeeld in meerdere compartimenten.

Opleveringsniveau 

Het distributiecentrum is ontworpen volgens de laatste wensen en eisen van de gebruiker en kent dan ook een zeer compleet afwerkingsniveau. Het bedrijfspand is voorzien van:

Kantoor

 • Bestaand datanetwerk;
 • Pantry;
 • Bestaande indeling met lichte scheidingswanden;
 • Sanitaire voorzieningen;
 • Glasvezelaansluiting;
 • Volledig uitgerust bedrijfsrestaurant;
 • Serverruimte;
 • Mechanische ventilatie;
 • Zonwering aan de buitenzijde;
 • Receptie op de eerste verdieping;
 • Vloerbedekking;

Bedrijfsruimten

 • Vrije hoogte van 7,6 meter;
 • Maximale vloerbelasting 4.500 kg per m2;
 • Verwarming hal middels heaters;
 • Alarminstallatie;
 • 13 Elektrisch bedienbare overhead deuren;
 • Was- en toiletruimte;
 • Brandmeldinstallatie;
 • Afsluitbaar hekwerk om het terrein;
 • Krachtstroom;
 • Ventilatieluiken;
 • Hekwerk met elektrische rolpoort.

 

Vloeroppervlak

 • 5.130 m2 distributieruimte
 • 1100 m2 kantoorruimte

[:]

Leave a Reply